สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สงขลา เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหัวปาบ 1. เด็กชายก่อเด็ม  สาเร็ต
2. เด็กหญิงอมราพร  กัลยาศิริ
 
1. นางสาวขนิษฐา  แดงเปีย
2. นายวุฒิพงศ์  บิลละเต๊ะ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดเนินพิชัย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองนิ่ม
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  สุวรรณนิมิตร
 
1. นางฉวีวรรณ  ธรดุษฎี
2. นางสุภาพ  พุฒชู
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64.13 ทองแดง 9 โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1. เด็กชายภัสชกพันธ์  สายชล
2. เด็กชายศตายุ  ผสมพงษ์
3. เด็กชายสืบตระกูล  คุณธรรม
 
1. นายณรงค์  ล้อมลิ้ม
2. นางเอกลักษณ์  จิตรานนท์