สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สงขลา เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ 1. เด็กชายสุกรี  หมากปาน
2. เด็กหญิงสุนิสา   หมากปาน
3. เด็กชายอับดุลฮาฟิก  ลิลา
 
1. นางสาวหทัยทิพย์  หยงสตาร์
2. นายอานนท์  จันทกูล
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม 1. เด็กหญิงชญานันท์  เต๊ะเหย๊าะ
2. เด็กชายดลอาซีด  โต๊ะเหย็ม
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  สะมาแห
 
1. นางปติมา  สันนะกิจ
2. นางสาวสุภารัตน์  กาเส็ม