สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สตูล

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 67 ทองแดง 9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 บ้านควนโพธิ์ 1. เด็กหญิงสุนิสา  สนเส็ม
2. เด็กหญิงอัซนา  หมันใจดี
 
1. นางสาวฟาร์ติน่า  สุมาลี
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงพรพิมล  สอนเคน
2. เด็กหญิงวริศรา  บุญเตี่ยว
 
1. นางสาวธนิสร  โภชนุกูล
2. นางสาวเกสรินทร์  อุเจะ
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 69.64 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลละงู 1. เด็กชายวุฒิศักดิ์  นุ้ยไฉน
2. เด็กชายสมมาตร  ราชเชียงษา
3. เด็กชายสุรศักดิ์  นิลสกุล
 
1. นางสาวกัลยรัตน์  ขวัญทอง
2. นายนพดล  ดาเร๊ะหมีน