สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สตูล

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 78.33 เงิน 10 โรงเรียนบ้านวังพระเคียน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   กาฬสินธุ์
 
1. นางสาวมะลิ  นาคสง่า
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านป่าพน 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สมสงค์
 
1. นายวิเชียร  ยงหนู
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 2 1. เด็กหญิงกฤติมา  ลาญาติ
2. เด็กหญิงสุภาวดี  พานิช
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  จิตประพันธ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 73.4 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กชายธนภัทร  คมขำ
2. เด็กหญิงยอดฟ้า  ชัยยะวิริยะ
3. เด็กชายวิเศษพล  คำขวัญ
 
1. นางประไพ  คงยอด
2. นางสไบแพร  ฉิมเกื้อ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 1. เด็กหญิงรุวัยดา  บูเก็ม
2. เด็กหญิงอลิษา  ยีระงู
 
1. นางสาวนูรียา  โต๊ะประดู่
2. นางยูไวเร๊าะ  ชำนาญเพาะ