สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สตูล

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 2 1. เด็กหญิงกฤติมา  ลาญาติ
2. เด็กหญิงสุภาวดี  พานิช
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  จิตประพันธ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยมิตรภาพที่49 1. นางสาวดวงกมล  ยิ่งหาญ
2. เด็กชายไกรศร  นวลศรี
 
1. นางจริญญา  อุสา
2. นางสาวอังคนาง  เหล็มเหม