สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สมุทรปราการ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ภาคเดียว
2. เด็กชายธวัชชัย  กองหิน
3. เด็กชายธีรภัทร  ตันติวนิช
4. เด็กหญิงประไพพัฒน์  เปลี่ยนศรี
5. เด็กชายปราการ  ตาประโคน
6. เด็กชายพีรวัฒน์  เมืองเอี่ยม
7. เด็กหญิงวรัทยา  นาควิบูลย์
8. เด็กหญิงสุนิสา  ดีแป้น
9. เด็กหญิงอทิตยา  เมรุวัย
10. เด็กหญิงแก้วมณี  ดีพรวน
 
1. นางสาวจินตนา  พรหมทา
2. นายตนุภัทร  ไพโสภา
3. นางสวรินทร์  สุขาบูรณ์
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงชุตินันท์  ทองแสง
2. เด็กหญิงปราณชนก  สุขะวัฒนสินธุ์
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  วะลา
4. เด็กหญิงพรชลัย  กบกลางดอน
5. เด็กหญิงพิณประภาพร  สุวรรณเพชร
6. เด็กหญิงรวิภา  ใจยิ้ม
7. เด็กหญิงสุนิตรา  ทองพระจันทร์
8. เด็กหญิงเรณุกา  เปลี่ยนศรี
 
1. นางจารุวรรณ  มหามาตย์
2. นายภัทรพงษ์  แฉ่งละมัย
3. นางสวรินทร์  สุขาบูรณ์
4. นางเกณิกา  เปลี่ยนศรี