สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ขอนแก่น เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ไชยชาติ
2. เด็กชายประเสริฐ   พรมรัตน์
 
1. นายวิสุทธิมรรค  อันทะนัย
2. นายเสริมศักดิ์  วรรธนอารีย์
 
2 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96.66 ทอง 5 โรงเรียนบ้านผักหนาม 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  โตเกิด
2. เด็กชายศราวุฒิ  นรอินทร์
 
1. นางจงดี  คำเชียง
2. นายประวุติ  ศรีเชียงสา
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กชายธนภัทร  ดวงพรม
 
1. นายนิรันดร์  เขตบุรี
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 1. เด็กชายสันติ  นารี
 
1. นางสาวสิริพร  ศิริฟอง
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.4 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แสงกลาง
2. เด็กหญิงพิยดา  เถาทิพย์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  นามมุงคุณ
 
1. นายวัชรพงษ์  แก้วอาจ
2. นางเมษยา  วิเศษสม