สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ขอนแก่น เขต 5

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 68.67 ทองแดง 5 โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1. เด็กหญิงกฤติกานต์  สายบัณฑิต
2. เด็กหญิงพัณณิดา  ศักดาราช
3. เด็กหญิงอภัสรา  ทองสนธิ์
 
1. นางอรวรรณ  สัสสะวิระ
2. นางอัจฉรา  บุญครอง
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 64.01 ทองแดง 9 โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม 1. เด็กชายพีระพงศ์  ทิวพิมาย
 
1. นายบัวเรียน  นามสม