สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ขอนแก่น เขต 5

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. นางสาวสุมิตรี  เถาโต
2. นายอนุสรณ์  จันโยธา
 
1. นางนฤมล  สาหล้า
2. นางสาวสวาส  สาหล้า
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด 1. เด็กหญิงปริญญา  แสนป้อง
2. เด็กชายอริยะ  รังศิริ
3. เด็กหญิงเสาวะภา  รัตนมาตย์
 
1. นางพรวจี  เขตรกลาง
2. นางสาวสุดารัตน์  แก้วคำแสน