สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สมุทรสาคร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กชายณัฐนันท์  อารีประเสริฐกุล
 
1. นางสาวชลธิชา  ชัยมงคล
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 28 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชมพูนุช  บุญศรี
2. เด็กหญิงชลธิชา  พินิจมนตรี
3. เด็กชายชัยพร  มาวิเชียร
4. เด็กหญิงดาริกา  เหมือนศรีเพ็ง
5. เด็กชายนพรัตน์  ชัยคำ
6. เด็กหญิงวิชาดา  ฉ่ำโพธิชา
7. เด็กหญิงอภัชชา  ขาวทุ่ง
8. เด็กหญิงอารียา  เนตรวงศ์
9. เด็กหญิงเกวลิน  ปะโจทานัง
 
1. นางสาวดวงสมร  อ่องแสงคุณ
2. นายมนตรี  สวัสดิ์ศรี
3. นางสาวมะลิ  คงสกุล