สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สมุทรสาคร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กชายคมกฤต  วิรัตนจันทร์
2. เด็กชายวิศรุต  ปานรักษา
3. เด็กชายสุรธัช  มาพิทักษ์
 
1. นางสาววิมลวรรณ  จันทะเวช
2. นางสาวสาวิณี  มะโนรัตน์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79.499 เงิน 7 โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงวรัมพร  รู้ธรรม
2. เด็กชายศุภกร  โต๊ะเจริญ
 
1. นางสาวสุกัญญา  มัยรัตน์
2. นางสาวอารีย์  แดงปลาด
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กชายสร้อย  คำแสง
2. เด็กชายอัษฎา  นุตรัตน์
 
1. นายทินกร  แจ่มเจ็ดริ้ว
2. นางสุหัสชา  พรหมดวง
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายอมรเทพ  มิ่งหนองอ้อ
 
1. นายจิรวัฒน์  โพธิ์สวรรค์