สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สระแก้ว เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 65.66 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายไชยวุฒิ  เรียบชัยสงค์
 
1. นายรัฐศักดิ์  เครือวัลย์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64.33 ทองแดง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงมนัสวี  มาตราช
2. เด็กหญิงศิราณี  ถนอมใจ
3. เด็กหญิงสุมาลี  วังคีรี
 
1. นางสาวภัควลัญชญ์  อารีรักษ์
2. นางสาวอุไร   อรรถวิภานนท์