สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุรินทร์ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านช่างปี่ 1. เด็กชายประพันธ์  สร้อยเสนา
2. เด็กชายปัญจพล  กองแก้ว
3. เด็กชายสุรชัย  กทิศาสตร์
 
1. นายวรพล  วรธงไชย
2. นายสุพจน์  งามพร้อม