สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุรินทร์ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกันโจรง 1. เด็กหญิงฐิติมา  ลาภจิตร
2. เด็กหญิงนฤมล  แสนกล้า
3. เด็กหญิงนิตยา  กระแสร์โสม
 
1. นางกรรณิการ์  สุขจิต
2. นางจิราทิพย์  วรโชติติยานนท์
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกาเกาะ-ระโยง 1. เด็กชายทวีศักดิ์  อุ่นใจดี
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  กุลัดนาม
 
1. นายดุสิต  ดวงใจดี
2. นายทศคม  สมานจิตต์