สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุรินทร์ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงพจณี  ล้ำแสง
 
1. นางสุกันยา  ยิ่งใหญ่
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านผักไหม 1. เด็กชายจุลพงษ์  คนงาม
 
1. นายอภิชาติ  หลุ่งเป้า
 
3 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโนนโพ 1. นายจิระศักดิ์  เสาวะโร
2. นายพิศุทธิ์  ดอกยี่สุ่น
3. นายสุทธิพงษ์  แสงภู่
 
1. นายชาญชัย  วลัยศรี
2. นายบุญเย็น  เพ่งพินิจ