สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุรินทร์ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองครก 1. เด็กชายพงศกร  นามเลิศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสำราญ  อินทรวิเชียร
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผำ 1. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  บุญปก
 
1. นางวิไลวัลย์  บุญเต็ม
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา 1. เด็กชายกิตกร  ทองจันทร์
2. เด็กชายจีรวัฒน์  นาโควงศ์
3. เด็กชายอุดมศักดิ์  ราชสีห์ภูมิ
 
1. นายทวิทย์  ประริเตสังข์
2. นางลำพูน  ประริเตสังข์