สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. หนองคาย เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83.333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กชายพัทธพล   คำศรี
2. เด็กหญิงพาทินธิดา    นาคมนต์
 
1. นางมานิตา   อุชชิน
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 74.33 เงิน 10 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กหญิงชรัญดา   รุจนเวชช์
 
1. นางสาวมณีรัตน์   จันทร์สูงเนิน
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 7 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กหญิงบงกชพรรณ   ยงยอด
2. เด็กชายสัณฑ์   แจ้งวัง
 
1. นางสาวมณีรัตน์   จันทร์สูงเนิน