สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. หนองคาย เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จานลาน
2. เด็กชายธนพงษ์  ฝ้ายขาว
 
1. นายพีระศักดิ์  วงค์ชาญศรี
2. นายอนัน  สมวงษ์
 
2 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านบัว 1. เด็กหญิงดวงแก้ว  มูลนันท์
2. เด็กหญิงมะลิวัลย์  มหาพันธ์
3. เด็กชายวิศรุต  โพธิราช
 
1. นายกษิติ์เดช  ปราบสาร
2. นางวารุณี  ปราบสาร