สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. จันทบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงณัฐกมล  โกศลานันท์
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  เหลาหะพันธ์
 
1. นางสาวสมาน  วัฒนรังษี
2. นางสาวสิริกาญจน์  เจริญธรรม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กชายทวีกร  พันธุวนิช
 
1. นายจักรกฤษณ์  ยิ่งวงษ์