สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. จันทบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กชายสุกฤต  ประสงค์ธรรม
 
1. นางสาวสุภา  วรรณเวช
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 12 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ศิลาชัย
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดำรงอุตสาหกิจ
 
1. นางคนึง  ทรัพย์เจริญ
2. นางสาววิไล  สืบวงษ์รุ่ง
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 40.35 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดรำพัน 1. เด็กชายสุเมธีร์  เสมสฤษดิ์
 
1. นายกิตติ  เนตรประโคน
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดขุนซ่อง 1. เด็กหญิงชีวาพร  จอมคำ
2. เด็กหญิงนาเดีย  อังกุลดี
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  คะเชนทร์
4. เด็กหญิงสุธาวดี  มั่นเสกวิชย์
 
1. นางกนกพร  เมโฆ
2. นางสุรีรัตน์  สิงห์คาร
3. นางสาวหนูกัน  สังเกตุชน