สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. จันทบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 1. เด็กชายรัชชานนท์  จันทสิทธิ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  ประภาโส
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 70.66 เงิน 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กหญิงลลิต  พรภาวรรณ
 
1. นางสาวสุปรีดี  ภู่น้อย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงจันทราภรณ์  ประมวญ
 
1. นางสาวสิริกาญจน์  เจริญธรรม
 
4 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงรุจิรา  บำรุงบ้าน
2. เด็กชายวิศรุต  สหายสุข
 
1. นางภัสสร  บุญอยู่
2. นางเชน  ศรีจันทร์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กชายภูดิท  จิตงามสุจริต
 
1. นางวิชิตรา  สุระคำพันธ์