สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. จันทบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านคลองบอน 1. เด็กหญิงจินตนา  ภูทอนธง
2. เด็กหญิงนภัสชล  เกตุกันต์
 
1. นางนิภาพร  อักษรดี
2. นางวิไล  เกตุกัญญา
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงชาลินี  นวลศรี
2. เด็กหญิงวรรณพร  บุหรี่ทอง
 
1. นางจีราภรณ์  พรมสวัสดิ์
2. นางสาวยุพา  ทองเรือง
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 66 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เมืองจันทึก
2. เด็กหญิงปัณณพร  พันธุรังษี
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พุศรี
 
1. นางสาวพัชรี  เชื้อคำเพ็ง
2. นางอารี  มาลาทอง
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ท้าวจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ชวนสวัสดิ์
 
1. นายดนัย  ชาติศรี
2. นางสาวปิยนุช  แสงนาค