สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. จันทบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  วังสันต์
2. เด็กหญิงประภาพร  แดนทอง
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  สายสมร
4. เด็กชายศิระศักดิ์  หน่อสง่า
5. เด็กหญิงไอรดา  ชอบชน
 
1. นายพงศกร  ครองศิริ
2. นางสาวอรุณี  ขอปล้องกลาง
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดพังงอน 1. เด็กชายปฏิพล  พรายแก้ว
2. เด็กชายปิยะราช  จะรึกรัมย์
3. เด็กชายพลพิรัตน์  เทพจันอัฒน์
4. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปาธิสุทธิ์
 
1. นางพรรณิภา  จำหน่ายผล
2. นางสาววัชรา  ประมวญ