สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. หนองบัวลำภู เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง 1. เด็กหญิงณัชชา  ศิลาอาจ
 
1. นางปราณปรียา  ทุมชะ
 
2 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1. เด็กหญิงพิมนภา  สุราช
2. เด็กชายสุริยา  โยธาแข็ง
 
1. นายประสาน  สอนเฒ่า
2. นางสุรดา   โคกสีอำนวย