สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อ่างทอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 69 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายฉัตรปวีร์   วงษ์เขียว
2. เด็กชายนฤบดินทร์   ตราประยูร
 
1. นางสาวปาริชาติ  กิตติมาสกุล
2. นางสาวลักษณ์ศิริ  เกตุงาม
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดอบทม 1. เด็กหญิงธัญทิพ  แจ่มจันทร์
2. เด็กชายปารเมศ  คงอ่อน
 
1. นางประยงค์  ม่วงชุม
2. นางสาวเมทินี  ตาตะสมิต