สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อ่างทอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงพรไพลิน  ไสวิเศษ
 
1. นางสาวชญานิส  แจ่มกระจ่าง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 76.2 เงิน 9 โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กหญิงชุลีกร  สุขเลี้ยง
2. เด็กหญิงนภาพร  ทรัพย์ทองใบ
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กลิ่นคำดี
4. เด็กหญิงศรัณยา  โพธิ์เกตุ
5. เด็กหญิงอรุณศิริ  ศรีชื่น
6. เด็กหญิงอลิสา  อาจหาญ
7. เด็กหญิงเอื้อมพร  พงษ์เทศ
8. เด็กหญิงไพลิน   ปานโต
 
1. นายจิรศักดิ์  ร่มแสง
2. นางนิศากร  ยาไทย
3. นายมนตรี  ชัยศิริ