สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุดรธานี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 11 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี 1. เด็กชายนิพัทธ์  จันทรพรหมเดช
 
1. นางอิสราภรณ์   ปริปุรณะ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข 1. เด็กชายปานเทพ  อดทน
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  เจิมกระแจะ
 
1. นายนิยม  ระหา
2. นางสุนารี  พนมศักดิ์