สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุดรธานี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 71.9 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงธรรมวิสาข์  จันแดง
 
1. นางฉวีวรรณ  สุรเสรีวงษ์
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77.66 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินทรวงศ์
2. เด็กชายธีรภัทร  โคตะคำ
3. เด็กชายพรภวิทย์  วิชัยวงษ์
 
1. นายอาคม  แก้วเจริญ
2. นางเพ็ญศรี  แก้วเจริญ