สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุดรธานี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 1. เด็กหญิงชลกานต์  แสนโคตร
 
1. นางวาสนา  ปาชนะ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76.833 เงิน 10 โรงเรียนบ้านทับไฮ 1. เด็กหญิงชุติมา  ดงเจริญ
2. เด็กชายเทวฤทธิ์  วงษ์จันลา
 
1. นางนงเยาว์  ดีแป้น
2. นางรุ่งฤดี  นาสมใจ