สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุทัยธานี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 94.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  เก่งสาริการ
2. เด็กหญิงปนัดดา  เอกนันทา
3. เด็กหญิงรุ่งฤทัย  โพธิ์นอก
 
1. นางสาวจารุวรรณ  พิมพขันธ์
2. นายบรรจง  จูรัตน์