สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุทัยธานี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 68.4 ทองแดง 12 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงดวงใจ  พลมนตรี
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศรลัมพ์
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  พันราตรี
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  บัวทอง
5. เด็กหญิงประไพพรรณ  โคตะ
6. เด็กหญิงพรสวรรค์  ดีสุ่ย
7. เด็กหญิงวิลาสินี  สารีขาว
8. เด็กหญิงศิริมา  ปรางสี
 
1. นายกริชณรงค์  ศิริโยธา
2. นางสุภัทรา  ทวีสิทธิโชคชัย
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1. เด็กชายกมลภพ   ยศนันท์
 
1. MissCRISTINA   GALILA BAYONA
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 67.74 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดสะนำ 1. เด็กชายชินวัตร  แห้วเพ็ชร
 
1. นายชัยสิทธิ์  ทองศรีสมบูรณ์