สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุบลราชธานี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75.33 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 1. เด็กชายจักรกริช  สุกรินทร์
2. เด็กชายสุรพันธ์  ท่อทอง
 
1. นายสำราญ  ใบยพฤกษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฎ์  เพ็ญพร
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 73.83 เงิน 9 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภู่อ่อน
2. เด็กชายธนากรณ์  อเนกา
 
1. นางมลิวรรณ  ใชญัน
2. นายวิศิษย์  ใชญัน