สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. บึงกาฬ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. เด็กชายปรมินทร์  พลอาสา
2. เด็กชายเศรษฐพงษ์  ขจรจันทร์
 
1. ส.ต.ท.วิทยา  มาสขาว
2. นายอิสรา  ผลานาค
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง 1. เด็กหญิงนฤมล  เลพล
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ทุ่งมล
 
1. นางระพีพร  ถิ่นปรุ
2. นายเกรียงศักดิ์  พานโคกสูง
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนากั้ง 1. เด็กหญิงจิตติมา  ขวัญชัยโย
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  สุมังเกษตร
3. เด็กหญิงพิศมัย  พันตรี
 
1. นางสาวขวัญจิต  อนุลีจันทร์
2. นางจันทญา  ตั้งตระกูล