สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. บึงกาฬ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1. นายพัชระ  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวจตุพร  เหล่าพิลัย
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สิงห์นนท์
 
1. นางผกามาศ  พันธุระ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กชายจักรพันธ์  ศรีจรัญ
2. เด็กชายธนพัฒน์  มณีนิล
3. เด็กชายธีรพล  วรรทวี
4. เด็กชายธีรภัทร์  วาจาสัตย์
5. เด็กชายธีระศักดิ์  ดวงบุปผา
6. เด็กชายวัชรกร  จำปานิล
 
1. นายกานตพงศ์  สุทธิประภา
2. นายนัฐพงษ์  เชิดตระกูลศิลป์
3. นายบุญมา  กงพลี