สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. บึงกาฬ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. เด็กชายทศพร  สุรวิทย์
2. นายธีระยุทธ  การุณ
 
1. นายคะนองเดช  วงษ์สิงห์
2. นายอำนาจ  สีทะ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงปวีณา  กฤษณาการ
 
1. นางประภัสษร  ปัญญาประชุม
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.33 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1. นายพัชระ  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวจตุพร  เหล่าพิลัย
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.67 เงิน 11 โรงเรียนบ้านคำไผ่ 1. เด็กหญิงสุพัฒตรา  โจทย์พิมาย
 
1. นายคณิต  วรสาร