สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย 1. เด็กหญิงนันท์นลิน  ทัดโท
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  หัสดินรัตน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 54.88 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงชนาภา  แสนเลิศ
2. นางสาวศิริวรรณ  พิมพ์วัน
3. นางสาวแพรพลอย  สิทธิสิริวัฒนกุล
 
1. นางขวัญลักษณ์  โพธิ์งาม