สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 71.4 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กหญิงทิพย์วิมล  บุญสนิท
2. เด็กหญิงบุษยา  เฉลียง
3. เด็กหญิงปฏิมาภร  อ่อนละมุล
 
1. นางสาวฉัตรกนก  ศรีธรรม
2. นางสาวสุดารัตน์  นันทพานิช
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.3 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นนท์ธิจันทร์
 
1. นายศิโรจน์  หนูจ้อย
 
3 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 1. เด็กหญิงทรัพย์ทวี  ขันอาษา
2. เด็กชายธวัชชัย  ทา
3. เด็กหญิงมุกดา  นาคกร
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย
2. นายวิทยา  เปี่ยมเต็ม
 
4 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม 1. เด็กชายธวัชชัย  นาสมวา
2. เด็กชายสุวัฒน์ชัย  นารี
3. เด็กชายอดิศักดิ์  จากแสงสุข
 
1. นายชูพงษ์  บุตรแก้ว
2. นายธนกร  ปลั่งกลาง