สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนตลาดบางบ่อ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  รัตน์เจริญ
2. เด็กชายนราดล  เจ็งศิริ
3. เด็กชายโยธิน  ผิวทองงาม
 
1. นายอนันต์  นาเจริญ
2. นางอภิญญา  แสงศรี
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านเทพประทาน 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ศิลธรรม
2. เด็กหญิงสุธิดา  สมคิด
 
1. นางกาญจนา  ผลบุภพ
2. นางสาวศุธิสา  ทัพซ้าย