สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ชลบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 77.83 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ภาคภพ
2. เด็กชายพิณรัศ  ฉิมขันธ์
 
1. นางธิติมา  เวชพนม
2. นางสาวนภัสฉัตร์  กระชั้น
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงปภาวดี   โชคชัยชนะ
 
1. นายภาวัติ   บุญกาญจน์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงกาญจนา  เลื่อมใส
 
1. นางสาวสุจิตรา   ปัญญามูล
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กชายสิทธิชัย  มากหุ่น
2. เด็กหญิงอารยา  เผ่ากันหา
 
1. นายพิรุณ  เทพสุรินทร์
2. นางสัญญา  สุธรรมาวิวัฒน์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 71.42 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายนิธิวัต  กุญชรมณี
 
1. นางศิริวรรณ  เจนจิตไพบูลย์