ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 42 5 2 3 49
2 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น 37 9 3 2 49
3 สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 37 7 2 1 46
4 ศรีสังวาลย์ จังหวัดนนทบุรี 28 8 2 2 38
5 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 28 4 0 3 32
6 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล 27 1 2 0 30
7 นครราชสีมาปัญญานุกูล 25 10 3 0 38
8 โสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 24 8 2 1 34
9 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 23 4 0 0 27
10 แพร่ปัญญานุกูล 19 8 3 0 30
11 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 19 7 3 7 29
12 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 18 12 4 3 34
13 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 18 8 4 1 30
14 ภูเก็ตปัญญานุกูล 17 12 4 2 33
15 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 17 6 1 0 24
16 โสตศึกษาเทพรัตน์ 17 5 2 0 24
17 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 17 3 4 0 24
18 โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 17 2 2 0 21
19 เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ 17 1 0 1 18
20 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 16 5 1 0 22
21 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา 15 8 3 2 26
22 เชียงรายปัญญานุกูล 15 7 2 0 24
23 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 15 6 3 2 24
24 อุบลปัญญานุกูล 15 6 2 0 23
25 ธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 15 5 0 4 20
26 กาวิละอนุกูล 15 5 0 0 20
27 น่านปัญญานุกูล 15 3 1 0 19
28 สอนคนตาบอดกรุงเทพ 12 2 1 1 15
29 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 12 0 0 0 12
30 พิจิตรปัญญานุกูล 11 4 4 0 19
31 สงขลาพัฒนาปัญญา 11 3 3 1 17
32 สอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 11 2 3 3 16
33 ระยองปัญญานุกูล 11 1 2 1 14
34 ชุมพรปัญญานุกูล 10 6 4 1 20
35 การศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี 9 5 6 2 20
36 เพชรบุรีปัญญานุกูล 9 4 1 0 14
37 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 9 3 4 2 16
38 โสตศึกษาจังหวัดตาก 9 3 1 2 13
39 กาญจนาภิเษกสมโภช 9 2 1 0 12
40 โสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี 9 2 1 0 12
41 ประชาบดี 8 6 2 4 16
42 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 8 6 0 1 14
43 นครสวรรค์ปัญญานุกูล 8 4 1 3 13
44 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 7 5 2 1 14
45 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 7 2 2 1 11
46 พิษณุโลกปัญญานุกูล 6 1 0 0 7
47 โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 5 1 0 0 6
48 ลพบุรีปัญญานุกูล 4 6 1 0 11
49 โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 4 4 1 1 9
50 สอนคนตาบอดสันติจินตนาจังหวัดแพร่ 3 3 1 1 7
51 การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 3 2 1 3 6
52 การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 3 1 1 4 5
53 การศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1 0 0 0 1
54 โสตศึกษาจังหวัดพังงา 0 1 1 0 2
55 การศึกษาคนตาบอดลำปาง 0 0 0 0 0
56 การศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 0 0 0 0 0
รวม 767 244 99 66 1,176