ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 30 14 8 52 42 5 2 3 49
2 สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 28 14 4 46 37 7 2 1 46
3 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น 20 16 15 51 37 9 3 2 49
4 ศรีสังวาลย์ จังหวัดนนทบุรี 11 20 5 36 28 8 2 2 38
5 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 8 3 2 13 19 7 3 7 29
6 ธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 7 7 5 19 15 5 0 4 20
7 สอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 7 7 3 17 11 2 3 3 16
8 เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ 7 4 1 12 17 1 0 1 18
9 กาญจนาภิเษกสมโภช 6 2 1 9 9 2 1 0 12
10 การศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี 5 2 6 13 9 5 6 2 20
11 โสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 5 0 6 11 24 8 2 1 34
12 โสตศึกษาเทพรัตน์ 4 5 3 12 17 5 2 0 24
13 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล 4 4 8 16 27 1 2 0 30
14 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 4 4 5 13 23 4 0 0 27
15 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 4 4 4 12 28 4 0 3 32
16 นครราชสีมาปัญญานุกูล 4 3 5 12 25 10 3 0 38
17 น่านปัญญานุกูล 4 2 1 7 15 3 1 0 19
18 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 3 4 2 9 16 5 1 0 22
19 ประชาบดี 3 3 5 11 8 6 2 4 16
20 โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 3 3 4 10 17 2 2 0 21
21 สงขลาพัฒนาปัญญา 3 2 1 6 11 3 3 1 17
22 สอนคนตาบอดกรุงเทพ 2 9 5 16 12 2 1 1 15
23 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 2 3 3 8 18 12 4 3 34
24 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 2 3 1 6 15 6 3 2 24
25 อุบลปัญญานุกูล 2 2 3 7 15 6 2 0 23
26 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 2 1 3 6 17 3 4 0 24
27 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 2 1 3 6 9 3 4 2 16
28 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 2 1 1 4 17 6 1 0 24
29 โสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี 2 1 1 4 9 2 1 0 12
30 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1 4 0 5 8 6 0 1 14
31 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1 3 4 8 15 8 3 2 26
32 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1 2 4 7 18 8 4 1 30
33 ระยองปัญญานุกูล 1 2 2 5 11 1 2 1 14
34 นครสวรรค์ปัญญานุกูล 1 2 2 5 8 4 1 3 13
35 ภูเก็ตปัญญานุกูล 1 2 1 4 17 12 4 2 33
36 พิจิตรปัญญานุกูล 1 1 2 4 11 4 4 0 19
37 การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 1 1 2 4 3 2 1 3 6
38 โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1 1 1 3 4 4 1 1 9
39 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1 1 0 2 12 0 0 0 12
40 เพชรบุรีปัญญานุกูล 1 0 2 3 9 4 1 0 14
41 ชุมพรปัญญานุกูล 1 0 0 1 10 6 4 1 20
42 โสตศึกษาจังหวัดตาก 1 0 0 1 9 3 1 2 13
43 แพร่ปัญญานุกูล 0 6 2 8 19 8 3 0 30
44 พิษณุโลกปัญญานุกูล 0 4 1 5 6 1 0 0 7
45 เชียงรายปัญญานุกูล 0 3 4 7 15 7 2 0 24
46 กาวิละอนุกูล 0 3 1 4 15 5 0 0 20
47 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 0 2 0 2 7 2 2 1 11
48 การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 0 2 0 2 3 1 1 4 5
49 การศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
50 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 0 0 4 4 7 5 2 1 14
51 สอนคนตาบอดสันติจินตนาจังหวัดแพร่ 0 0 3 3 3 3 1 1 7
52 โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 0 0 0 0 5 1 0 0 6
53 ลพบุรีปัญญานุกูล 0 0 0 0 4 6 1 0 11
54 โสตศึกษาจังหวัดพังงา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
55 การศึกษาคนตาบอดลำปาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 การศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 199 184 149 532 767 244 99 66 1,110