หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 048 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 10 10 10
2 049 โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 24 74 37
3 050 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 31 80 43
4 051 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 42 80 49
5 052 โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 29 76 46
6 053 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 40 60 48
7 054 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 41 82 51
8 055 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 2 2 2
9 056 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 31 57 38
10 028 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช 12 33 18
11 029 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี 30 55 40
12 030 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 27 84 46
13 031 โรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 32 66 44
14 032 โรงเรียนประชาบดี 22 43 28
15 033 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 15 35 21
16 034 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 11 39 20
17 035 โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดนนทบุรี 41 64 47
18 036 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 18 47 28
19 037 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 32 96 52
20 038 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 14 39 22
21 039 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ 19 25 20
22 040 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 15 32 20
23 041 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 15 27 19
24 042 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 24 65 37
25 043 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 10 28 15
26 044 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 12 43 22
27 045 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 12 26 17
28 046 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี 12 36 20
29 047 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ 25 58 31
30 014 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 33 53 33
31 015 โรงเรียนกาวิละอนุกูล 21 76 37
32 016 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 16 26 18
33 017 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 22 50 33
34 018 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 22 54 28
35 019 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 14 33 21
36 020 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 53 79 61
37 021 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 50 91 58
38 022 โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนาจังหวัดแพร่ 11 23 11
39 023 โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 24 65 38
40 024 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 31 64 42
41 025 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 18 30 18
42 026 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 42 84 57
43 027 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 38 100 56
44 001 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 17 41 24
45 002 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 10 19 11
46 003 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 18 32 22
47 004 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 29 80 47
48 005 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 43 100 61
49 006 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 60 87 67
50 007 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 31 92 51
51 008 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 22 71 38
52 009 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 33 65 43
53 010 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 26 55 37
54 011 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 15 38 19
55 012 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 19 51 26
56 013 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 38 110 60
รวม 1404 3131 1908
5039

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]